Email: AseossaPty@gmail.com, Tel: (015)297-6338, Cell: 0825724623.

Besoek ons Webtuiste: www.aseossa.co.za


WERKGEWERS ORGANISASIE - ALLE SEKTORE SALARIS ADMINISTRASIE, PERSONEEL PLASING


WAAROOR:


BESIGHEIDSEIENAARS EN WEKGEWERS HET ‘N IN DIEPTE EN AANHOUDENDE KENNIS NODIG VAN SUID AFRIKAANSE ARBEIDS WETGEWING, TEN EINDE SUKSESVOL BINNE DIE RAAMWERK VAN KOMPLEKSE BESTAANDE EN VERANDERENDE ARBEIDSMARK TE KAN FUNKSIONEER.AS LID VAN ASEOSSA, WORD ONS JOU AUTORITERE STEM NAMENS JOU BESIGHEID.


MISSIE:


OM BESIGHEIDSEIENAARS MET N EENSTOP DIENS PAKKET TE VOORSIEN TER TOTALE BESKERMING VAN DIE BESIGHEID WAT BETREF WEKGEWESORGANISASIE,SALARIS ADMINISTRASIE EN UIT KONTRAKTERING VAN PERSONEEL.


BESKRYWING:


ASEOSSA IS GESTIG MET DIE DOEL OM KLEIN/MEDIUM EN GROOT BESIGHEDE SE BELANGE IN HUL AREA VAN KENNIS NAAMLIK DIE ARBEIDSMARK TE BESKERM, DEUR HUL BY TE STAAN MET ARBEIDSWETGEWEING AANGELEENTHEDE ASOOK REGS HULP EN BYSTAND.

DIENSTE SLUIT IN:


• VOORBEREIDING VAN ALLE KONTRAKTUELE DOKUMENTASIE

• TOEGANG TOT VERTEENWOORDIGING BY KVBA ASOOK BEDINGINGSRADE.

• HANTERING VAN DISSIPLINERE VERHORE.

• ASSISTEER EN ADVIES MET PERSONEEL AFLEGGING AANGELEENTHEDE.

• BESKIKBAARHEID NA URE MET ADVIES RAKEND BOGENOEMDE AANGELEENTHEDE.

• ONDERHANDELINGS MET WERKNEMER UNIES EN VERWANTE AANGELEENTHEDE.

Copyright © 2018, Kokomoradio.co.za


PayPal: Donate Help ons met ‘n donasie om net beter dienste te lewer!

Wil jy dalk ‘n borg word?

Kontak ons

Kry die volle ervaring van ons webtuiste
Kom kuier saam met ons
Tuis Events Borge Gallery Kontak Ons